Welkom op WKTrainer.nl

Volgende wedstrijden
Voorwaarden

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van WKTrainer.nl en deze website gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

Deelname aan het spel impliceert acceptatie van de spelregels en voorwaarden.

WKTrainer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor invoerfouten bij het verwerken van de gegevens.

Deelname is alleen geldig bij volledige en correcte opgave van gegevens.

Over de uitslag van het spel wordt niet gecorrespondeerd.

Bij geschillen beslist WKTrainer.nl.

De door WKTrainer.nl genomen beslissingen zijn bindend.